Ссылка

Вы думаете о сотрудничестве с Агро-сур?

Посмотрите, как нас оценивают наши клиенты.

HODOWLA ROŚLIN SMOLICE
ЗАДАЧА: Przebudowa z rozbudową budynku suszarni
Agro-Sur posiada pełne przygotowanie techniczne do wykonania robót, tak w zakresie usprzętowienia jak i kadry technicznej. Zakres powierzonych prac wykonano zgodnie ze sztuką budowlaną i w pełni profesjonalnie. Dlatego polecamy Agro-Sur jako wiarygodnego
Dr Karol Marciniak, Prezes Zarządu
W ramach pracy wykonano m.in.: wykonanie fundamentów budynku suszarni oraz jej budowę, wykonanie kanalizacji deszczowej, wykonanie konstrukcji stalowej dachu podestów oraz sit, wykonanie przyłącza paliwa gazowego oraz olejowego, zabudowę nagrzewnic spalinowych oraz wentylatorów suszących, wykonanie instalacji elektrycznych i wykonanie automatyki.