Stoly

Vyberte stol a poznajte specifikaciu

Stoly AGRO-SUR vytvára Konštrukčné oddelenie s prihliadnutím na všetky potreby záhradníckej výroby, v súlade so zásadami koncepčnej ergonómie.

Ponúkame povodňové a posuvné výrobné stoly ako aj výstavné stoly pre obchodné centrá, záhradné centrá a sklady. V procese návrhu stola zohľadňujeme všetky fázy záhradníctva – od výroby, cez skladovanie, až po predaj rastlín.