O spolocnosti

AGRO-SUR

Histórie

Tím AGRO-SUR zbiera skúsenosti v Poľsku a na zahraničných trhoch od začiatku 90. rokov.

Intenzívny vývoj sprevádzaný neustálym rozširovaním ponuky a čoraz rozsiahlejšou spoluprácou s poprednými EÚ dodávateľmi záhradníckych riešení dnes prináša najvyššiu kvalitu tovarov a služieb ako aj profesionálny a komplexný zákaznícky servis. Podarilo sa nám vypracovať si názor výrobcu technologicky najvyspelejších riešení pre záhradníctvo v oblasti zariadení na intenzívne pestovanie pod krytom a ich vybavenia.

AGRO-SUR - vlastné riešenia

Vlastné riešenia

Ponúkame široký sortiment vlastných produktov - vytvorených od návrhu až po montáž na kľúč u zákazníka alebo pripravených na vlastnú montáž.

Produkty nesúce vlastný názov ochrannej známky AGRO-SUR signalizujú svoj vlastný dizajn založený na našom vlastnom dizajne a minimálne 50 % vlastnej výroby s využitím viac ako 20-ročných skúseností v záhradníckom priemysle.

Systémy tepelnej izolácie a zatemňovacích závesov
Skleníky
Skleníky Venlo a skleníky so širokými dutinami
Fóliové tunely
Klimatizačné systémy v skleníku
Systémy zaplavovacích posuvných a pevných stolov
Zavlažovací systém
Vykurovacie systémy v skleníkových budovách
Záhradné centra

V roku 2000 boli naše produkty zaregistrované v databáze Priemyselného inštitútu poľnohospodárskych strojov v Poznani a v Databanke o strojoch a zariadeniach pre poľnohospodárstvo a lesníctvo pod názvom „systém riadenia technologického procesu skleníkových plodín AGRO-SUR“. Medzi registrované produkty patrí systém tienenia a tepelnej izolácie a zatemňovacie závesy, ovládanie klimatizácie, záplavové stoly a zariadenia na asimiláciu rastlín.

Misija

Naším poslaním je minimalizovať spotrebu energie, čo má za následok znižovanie emisií CO2 do životného prostredia, prostredníctvom výroby, zlepšovania a distribúcie najnovších technológií pre záhradnícku a poľnohospodársku výrobu.

Vyvinuli sme vlastné skleníkové konštrukcie a softvér na optimalizáciu záhradníckej produkcie s minimálnou spotrebou energie.

Zameriavame sa na vysoko izolačný pneumatický náter z dvojitej fólie oddelenej airbagom, ako aj na systémy rekuperácie tepla a obnoviteľné zdroje energie. Osvojili sme si používanie systémov tepelnej izolácie a tieniacich závesov, ktoré podporujú hospodárenie s energiou v fóliovníkoch a fóliovníkoch.

Je nám blízka technológia osvetľovania plodín pomocou svietidiel s ekonomickými zdrojmi svetla – ako sú špeciálne žiarivky SparTube alebo LED svietidlá.

Podporujeme kvalitu a dlhodobé úspory prostredníctvom bezproblémovej prevádzky našich systémov a minimálnych nákladov na údržbu a servis.

Implementovali sme využitie koncepčnej ergonómie pri navrhovaní záhradníckych výrobných stolov so zameraním na lepšie využitie týchto nástrojov záhradkármi na zvýšenie produkcie s menšou spotrebou energie.

Sme tiež členom programu pozitívnej energie.

Certyfikáty

Ponúkaná kvalita sa odráža nielen v spokojnosti zákazníkov, ale aj v množstve ocenení a certifikátov udelených počas celej doby činnosti.

Aby sme vyhoveli dopytu trhu, požiadali sme o grant a v roku 2002 sme získali certifikát manažérstva kvality ISO 9001-2000. Tento certifikát je najlepším potvrdením zavedenia optimálnej politiky kvality do systému manažérstva a umožňuje efektívnu hospodársku súťaž na trhoch Európskej únie. Po následných audítorských overeniach je neustálym referenčným bodom a zlepšovaním kvality ako z hľadiska služieb, tak aj vyrábaných produktov.

MEDIA PARTNER GROUP nám udelila emblém EURÓPSKY ŠTANDARD 2007. Je to ďalšie potvrdenie najvyššej kvality našich produktov a súladu činnosti spoločnosti so všetkými požiadavkami a normami EÚ. Medzi naše úspechy patrí aj množstvo priemyselných ocenení, ocenených na domácich a zahraničných podujatiach.

Vlastníme Ochranné osvedčenie vydané Patentovým úradom Poľskej republiky o práve na ochranu ochrannej známky.

projekty EÚ

1. Projekt „Ekonomické poslanie spoločnosti AGRO-SUR Wojciech Surowiec na Medzinárodnom záhradníckom veľtrhu Corti Fair 2011 v Amsterdame“
2. Projekt "Účasť ako vystavovateľ na Medzinárodnom veľtrhu Zelený svet v Brne, Česká republika"
3. Projekt „Nákup zariadenia na montáž konštrukcií pre skleníkové záhradníctvo, čo vedie k zvýšeniu konkurencieschopnosti AGROSUR Wojciech Surowiec (42-582 Rogoźnik; Kościuszki 231) a zlepšeniu pracovných podmienok“
4. Projekt "Inovácie vo výrobnom a montážnom procese vedúce k zvýšeniu medzinárodnej konkurencieschopnosti spoločnosti AGRO-SUR"