Zavlažovacie ramená

Pre podrobnosti vyberte typ ramien

Sme výrobcom certifikovaných vnútorných a vonkajších zavlažovacích ramien. Poskytujeme postrekovacie zariadenia pre skleníkové plodiny a pre poľnú produkciu.

Postrekovacie ramená AGRO-SUR umožňujú veľmi presné zavlažovanie rastlín, a tým aj najhospodárnejšie hospodárenie s vodou.