Centra na základě skleníků

Realizujeme individuální, originální projekty zahradních center, přizpůsobené polským klimatickým podmínkám.

Konstrukce zahradních center jsou založeny převážně na ocelovém rámu s příhradovou konstrukcí střešního vazníku. Rám stěn je tvořen hliníkovou konstrukcí vyplněnou dvojitým skleníkovým sklem nebo izolačními skly. Obložení střechy tvoří hliníková konstrukce. Všechny prvky ocelové konstrukce jsou chráněny antikorozním a protipožárním nátěrem.

Velký důraz klademe na požární bezpečnost. Použitý protipožární nátěr splňuje všechny požadavky požární bezpečnosti – v souladu s polskými a evropskými normami.

Realizace na klič

Každé zařízení je navrhováno přesně podle požadavků Zákazníka. Konstrukce je plně přizpůsobena očekáváním, stavebním podmínkám, umístění a finančnímu potenciálu. Součástí realizace na klíč je i výroba všech prvků a umístění objektu v místě zvoleném investorem. O tvaru fasády či řešeních zvyšujících estetickou hodnotu stavby rozhoduje investor. Mezi trendy poslední doby v oblasti technických konstrukčních řešení lze rozlišit mj. obloukové vazníky, které lépe vypadají a přidávají zařízení většího prestiže

Výkonný materiál:

  • galvanizovaná ocel,
  • tvrzené, izolační a vrstvené sklo,
  • polykarbonátové desky,
  • sendvičové panely.