Chladicí komplexy

Hledáte profesionální řešení pro skladování a chlazení produktů?

Objevte CHLADICÍ KOMPLEXY pro ovoce, zeleninu a zemědělské plodiny FIRMY AGRO-SUR.

Pro správné skladování ovoce a zeleniny potřebujete nízkou teplotu, která zpomaluje rychlost dozrávání a chrání proti patogenním plísním.

Chladicí zařízení Agro-Sur umožňují zchladit ovoce a zeleninu z teploty +20 °C na teplotu +5 °C asi za 24 hodin, čímž se zastaví nejintenzivnější proces dozrávání produktů.

Při skladování jádrového ovoce (jablka, hrušky) se vyžaduje, aby rozdíl mezi průměrnou teplotou vzduchu v komoře a teplotou odpařování chladiva byl co nejmenší. Tento rozdíl nesmí přesáhnout 5 °C.

V závislosti na vašich potřebách a určení komory nabízíme dva typy chladicích systémů:

  • Se systémem přímého odpaření chladiva
    Systémy se vyznačují rychlou reakcí na změny teploty v komorách. Umožňují rychlé chlazení zemědělských produktů. Proto se tento typ zařízení běžně používá v rychlozchlazovacích komorách, kde zboží nezůstává déle než 36 hodin.
     
  • Se systémem nepřímého odpaření chladiva
    Systémy se vyznačují vysokou přesností a stabilitou nastavené teploty. Umožňují dlouhodobé skladování produktů díky možnosti použití teplotních čidel média v procesu výměny tepla a ventilů upravujících průtok. Používají se také textilní rukávy přívodu vzduchu pro minimalizaci teplotních rozdílů mezi chladicím vzduchem a teplotou zboží.

Mrazící komory

Hledáte profesionální mrazicí komoru pro vaše podnikání? Vyberte si tuto značku Agro-Sur.
Dobře víme, že konzumace syrové zeleniny a ovoce je nejlepší způsob, jak tělu dodat vitamíny a mikroelementy.

Proč se vyplatí používat mrazící komoru agro-sur?

Zelenina a ovoce zmrazené ihned po sklizni si zachovává vysokou nutriční hodnotu, srovnatelnou s čerstvými protějšky. Zmrazování jen nepatrně mění nutriční hodnotu potravin a umožňuje 80% redukci mikroorganismů přinesených s ovocem. Mrazivá voda obsažená v produktech tvoří drobné krystalky a stává se nedosažitelná pro bakterie, které ji potřebují ve svých metabolických procesech. Správně vedené technologické procesy výrazně snižují míru kontaminace mikroorganismy.

Zmrazování produktů probíhá v mrazicím tunelu na mechanicky poháněných prolamovaných pásech. V sypkém stavu se zmrazuje veškeré ovoce a zelenina kromě listových produktů.

Produkty v jednotkových obalech a ovoce s přídavkem cukru nebo sirupu se také zmrazují v mrazicích tunelech nebo v kontaktních zařízeních. Doba zmrazování v mrazicích tunelech závisí na typu produktu, rychlosti proudění chladícího vzduchu a jeho teplotě. Intenzivní proud zmrzlého vzduchu ovívá zboží, což vede k jeho zmrazení. Po zabalení jde zboží do mrazicích komor, kde klasická chladicí zařízení udržují teplotu zboží a obalu na zamýšlené úrovni, např.−20 °C.

Ve firmě Agro-Sur používáme také speciální chladiče se žaluziemi uzavírajícími blok chladiče a rukávy přívodu vzduchu namontované na ventilátorech. Díky tomu nejsou výrobky vystaveny teplotním výkyvům, a proto je provoz našich komor ekonomicky udržitelný.

Chladící komory na obilí

Nejnovější výzkumy předních firem na trhu produkce vybraných semen ukazují, že obiloviny skladované v prostorách se sníženou teplotou umožňují dosáhnout vyššího procenta vzcházení i v horších podmínkách a potažmo vyššího výnosu z hektaru při správném ošetřování a hnojení ve vegetačním procesu.

Proto představujeme CHLADICÍ KOMORY PRO OBILÍ firmy Agro-Sur, které zajišťují nejvhodnější teplotu, kterou můžete udržovat po celý rok, a tímto zabránit rozvoji plísní a všech druhů hub a škůdců.

Agregáty ledové vody

V závislosti na podmínkách umístění a investorem preferovaných řešení za účelem dosažení požadovaného chladicího efektu používáme agregáty ledové vody, které ve spolupráci s vhodně zvolenými chladiči umožní udržovat v létě požadované nízké teploty při zachování požadavku na malé teplotní rozdíly.

Reverzibilní tepelná čerpadla

Druhou možností, kterou Agro-Sur využívá, jsou reverzibilní tepelná čerpadla, která udržují nastavenou teplotu po celý rok, v teplých obdobích místnosti ochlazují a v zimě vytápějí. Tyto agregáty pečlivě vybíráme pro místnosti a chladiče nebo ohřívače.

Více komor, jeden agregát

V případě realizace několika chladicích komor poháněných jedním agregátem je doporučeným řešením použití agregátů, jejichž chladicí systémy jsou rozděleny do sekcí, což výrazně ovlivní úsporu energie. Toto řešení také umožňuje zaručit kontinuitu provozu i v případě výpadku jedné ze sekcí agregátu, protože umožňuje další provoz zařízení a nezávislý provoz navazujících sekcí. Dalším řešením je použití agregátů, jejichž výkon je plynule regulován.

Takzvané invertorové agregáty jsou díky pokročilým algoritmům schopny přizpůsobit výkon zařízení analýzou rychlosti dosažení zadaných teplot, v případě potřeby zvýšit nebo snížit výkon zařízení udržováním nastavené teploty na nejnižší možné náklady a nejkratší dobu provozu.

Máte otázky?