Zásady ochrany

Politika soukromí definuje zásady zpracování a ochrany osobních údajů poskytovaných uživateli webových stránek agrosur.com.pl, dále jen Web.

 1. Správcem osobních údajů uvedených na Webu je firma Agro-Sur i wspólnicy Sp. z o.o. se sídlem v obci Rogoźnik, ul. Kościuszki 231A/1, DIČ 6252409938, IČ 241469227, dále jen Správce.
 2. Web získává informace o uživatelích uvedené ve formulářích na základě jejich souhlasu.
 3. Poskytnuté údaje jsou zpracovávány pro účely vyplývající z funkce konkrétního formuláře, např. za účelem zodpovězení dané otázky.
 4. Uživatel, který zadal údaje do formuláře, má právo na:
  1. náhled, úpravu a mazání osobních údajů,
  2. omezení zpracování a požadavek kdykoli zastavit zpracování vašich údajů,
  3. kdykoli odvolat souhlas – odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování provedeného před jeho odvoláním,,
  4. přenositelnost údajů k jinému správci osobních údajů,
  5. podání stížnosti dozorovému úřadu.
 5. Osobní údaje poskytnuté Uživatelem ve formuláři budou zpracovávány po dobu ne delší, než je to nezbytné pro účely, pro které byly poskytnuty, do vzniku právních, účetních a daňových povinností Správce a do promlčení případných nároků. Pokud byl udělen souhlas se zpracováním osobních údajů – do odvolání souhlasu.
 6. Správce vynakládá náležitou péči, aby poskytnuté osobní údaje dostatečně chránil, zejména proti zpřístupnění neoprávněným osobám.
 7. Poskytnuté osobní údaje mohou být zpřístupněny subjektům, které mají právní důvod vyplývající ze zákonných ustanovení.
 8. Subjekty shromažďující a zpracovávající osobní údaje na webových stránkách pocházejí zejména z Polska a zemí Evropského hospodářského prostoru (EHP). Někteří z poskytovatelů mají sídlo mimo EHP (např. Google Inc. má sídlo v USA a poskytuje službu statistik webových stránek s názvem Google Analytics). Tyto subjekty jsou povinny dodržovat zásady stanovené v programu Štít EU-USA na ochranu soukromí, týkající se shromažďování, používání a uchovávání osobních údajů občanů Evropské unie (prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/1250 ze dne 12. července 2016 o přiměřenosti ochrany poskytované Štítem EU-USA na ochranu) a smluvních doložkách schválených Komisí EU.
 9. Právní důvody související se zpracováním osobních údajů:
  1. Zákon ze dne 18. července 2002 o poskytování elektronických služeb (e-commerce);
  2. Zákon ze dne 16. července 2004 Zákon o telekomunikacích (PrTel);
  3. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES; (GDPR);.

Kontakt

Dotazy k politice soukromí zasílejte na adresu: agrosur@agrosur.com.pl.
Správce si vyhrazuje právo na změnu politiky soukromí.
Veškeré změny budou ihned dostupné na Webu.

 

Zásady používání souborů cookies

 

Soubory cookies jsou datové soubory ukládané na koncová zařízení uživatelů, určená pro používání webových stránek.

 1. Web agrosur.com.pl automaticky neshromažďuje žádné informace, kromě těch obsažených v souborech cookies. Mezi ně patří: IP adresa, název domény, typ prohlížeče, typ operačního systému a údaje o navigační cestě uživatele a o době strávené na konkrétních podstránkách.
 2. Správce může používat soubory cookies pro účely:
  1. zvýšení využitelnosti Webu a přizpůsobení jejich obsahu individuálním preferencím uživatelů,
  2. vytváření anonymních statistik na základě systému Google Analytics (analýza aktivit uživatelů na webu a demografických údajů), s vyloučením možnosti identifikace uživatelů,
  3. zobrazování remarketingových reklam prostřednictvím systému Google AdWords uživatelům, kteří navštívili Web,
  4. zobrazování personalizovaných reklam přizpůsobených zájmům uživatelů a jejich chování v síti.
 3. Podrobné informace o zacházení s cookies najdete v nastavení webového prohlížeče. Pomocí těchto nastavení lze definovat rozsah souhlasu uživatelů s umístěním tohoto typu souborů do jeho prohlížeče. Omezení používání nebo zamezení používání souborů cookies může však ovlivnit některé funkce Webu.

Kontakt

Dotazy k politice soukromí zasílejte na adresu: agrosur@agrosur.com.pl.
Správce si vyhrazuje právo na změnu politiky soukromí.
Veškeré změny budou ihned dostupné na Webu.

 

Zásady bezpečnosti

 

 1. Uživatel Webu je povinen dbát na zabezpečení svých zařízení, která se připojují k internetu. Zařízení musí mít antivirový program s aktuální databází definic virů, aktuální a zabezpečenou verzi webového prohlížeče a povolenou bezpečnostní zábranu „firewall“.
 2. Ve webovém prohlížeči se doporučuje zapnout antiphishingové filtry (nástroje), které kontrolují, zda jsou zobrazené webové stránky autentické a nejsou určeny k vymámení informací, např. vydáváním se za instituci nebo daný podnikatelský subjekt.
 3. Při otevírání příloh nebo klikání na odkazy v e-mailových zprávách, které jste neočekávali, např. od neznámých odesílatelů, buďte opatrní. V případě pochybností kontaktujte odesílatele, např. telefonicky.
 4. Soubory stahujte pouze z důvěryhodných míst. Vysoce riskantní je instalace softwaru z neověřených zdrojů.
 5. Uživatel Webu využívající domácí Wi-Fi síť je povinen nastavit bezpečné a těžko prolomitelné přístupové heslo k síti. Doporučuje se také používat nejvyšší možné standardy šifrování bezdrátových Wi-Fi sítí, které lze spustit na vašem zařízení, např. WPA2.Politika soukromí definuje zásady zpracování a ochrany osobních údajů poskytovaných uživateli webových stránek agrosur.com.pl, dále jen Web.