O společnosti

AGRO-SUR

Historie

Skupina AGRO-SUB sbírá zkušenosti v Polsku i na zahraničních trzích od počátku 90. let 20. století.

Intenzivní vývoj, doprovázený neustálým rozšiřováním nabídky a stále rozsáhlejší spoluprací s předními dodavateli zahradnických řešení z EU, dnes přináší nejvyšší kvalitu zboží a služeb i profesionální a komplexní Zákaznický servis. Podařilo se nám vypracovat pověst výrobce technologicky nejvyspělejších řešení pro zahradnictví v oblasti zařízení pro intenzivní pěstování pod kryty a jejich vybavení.

AGRO-SUR

Vlastní řešení

Nabízíme širokou škálu vlastních výrobků - vytvářených od návrhu až po montáž na klíč u Zákazníka nebo připravených k vlastní montáži.

Produkty nesoucí vlastní jméno obchodní značky společnosti AGRO-SUR signalizují vlastní konstrukci založenou na našem vlastním návrhu a minimálně 50% vlastní výroby s využitím více než 20 let zkušeností v zahradnickém průmyslu.

Systémy tepelně izolačních a stínících clon
Skleníky
Skleníky Venlo a širokolodní skleníky
Fóliové tunely
Systémy řízení klimatu ve skleníku
Systém posuvných a pevných pěstebních stolů
Zavlažovací systém
Systémy vytápění ve skleníkových zařízeních
Zahradní centra

V roce 2000 byly naše výrobky registrovány v databázi Průmyslového ústavu zemědělských strojů v Poznani a v Databance strojů a zařízení pro zemědělství a lesnictví pod názvem "Systém řízení technologického procesu pěstování ve skleníku AGRO-SUR". Mezi registrované produkty patří systém stínících a tepelně izolačních clon, regulátory klimatu, pěstební stoly a zařízení na asimilaci rostlin.

Mise

Naší misí je minimalizovat spotřebu energie, což má za následek snížení emisí CO2 do životního prostředí, prostřednictvím výroby, zlepšování a distribuce nejnovějších technologií pro zahradnickou a zemědělskou výrobu.

Vyvinuli jsme vlastní konstrukce skleníků a software pro optimalizaci zahradnické produkce s minimální spotřebou energie.

Soustředíme se na vysoce izolační pneumatický povlak z dvojité fólie oddělené vzduchovým polštářem, a také na systémy rekuperace tepla a obnovitelné zdroje energie. Dosáhli jsme nejvyšší úrovně v použití systémů tepelně izolačních a stínících clon, které podporují hospodaření s energií ve fóliových sklenících a pařnících.

Je nám blízká technologie osvětlování plodin svítidly s ekonomickými zdroji světla - jako jsou speciální zářivky SparTube nebo LED svítidla.

Podporujeme kvalitu a dlouhodobé úspory bezporuchovým provozem našich systémů a minimálními náklady na údržbu a servis.

Implementovali jsme využití koncepční ergonomie při navrhování stolů pro zahradnickou výrobu se zaměřením na lepší využití těchto nástrojů zahradníky pro zvýšení výroby s menší spotřebou energie.

Jsme také členem programu pozitivní energie.

Certifikáty

Nabízená kvalita se odráží nejen ve spokojenosti Zákazníků, ale také v řadě ocenění a certifikátů udělených po celou dobu činnosti.

Abychom uspokojili poptávku trhu, požádali jsme o udělení a v roce 2002 jsme získali Certifikát řízení kvality ISO 9001-2000. Tento certifikát je nejlepším potvrzením zavedení optimální politiky jakosti do systému řízení a umožňuje efektivní hospodářskou soutěž na trzích Evropské unie. Jedná se, po následných auditních ověřeních, o neustálý referenční bod pro zlepšováním kvality jak z hlediska služeb, tak vyráběných produktů.

GRUPA MEDIA PARTNER nám udělila znak EVROPSKÝ STANDARD 2007. Jde o další potvrzení nejvyšší kvality našich výrobků a souladu činností společnosti se všemi požadavky a normami EU. Mezi naše úspěchy patří také četná průmyslová ocenění, udělovaná na domácích a zahraničních akcích.

Máme Ochranné osvědčení vydané Patentovým úřadem Polské republiky, týkající se práva na ochranu ochranné známky.