Program operacyjny inteligentny rozwój (PIOR)

Firma skorzystała z Dotacji na Kapitał Obrotowy w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR) w wysokości 239 723,31 zł. , kwota dofinansowania 239.723,31 zł. Efektem projektu DOTACJA NA KAPITAŁ OBROTOWY DLA AGRO-SUR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA jest wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19. Pomoc finansowa udzielana na podstawie programu nr SA.57015 (2020/N). Efektem projektu jest utrzymanie płynności finansowej i prowadzenie dalszej działalności przez przedsiębiorstwo.