O firmie

AGRO-SUR

Historia

Zespół AGRO-SUR zdobywa doświadczenie w Polsce i na rynkach zagranicznych od początku lat 90. XX wieku.

Intensywny rozwój, któremu towarzyszyło stałe poszerzanie oferty i coraz rozleglejsza współpraca z wiodącymi w UE dostawcami rozwiązań dla ogrodnictwa, dziś owocuje najwyższą jakością towarów i usług oraz profesjonalną i kompleksową obsługą Klienta. Zdołaliśmy wypracować opinię producenta najnowocześniejszych technicznie rozwiązań dla ogrodnictwa w zakresie obiektów do intensywnej uprawy pod osłonami oraz ich wyposażenia.

AGRO-SUR - rozwiązania własne

Rozwiązania własne

Oferujemy szeroką gamę własnych produktów - tworzonych od projektu, po montaż pod klucz u Klienta lub przygotowanych do samodzielnego montażu.

Produkty noszące nazwę własną znaku towarowego firmy Agro-Sur i wspólnicy Sp. z o.o. sygnalizują własną konstrukcję opartą o nasz autorski projekt i produkcję własną przynajmniej w 50%, z wykorzystaniem ponad 20-letniego doświadczenia w branży ogrodniczej.

Systemy zasłon termoizolacyjnych i zaciemniających
Cieplarnie
Szklarnie Venlo i szklarnie szerokonawowe
Tunele foliowe
Systemy sterowania klimatem w cieplarni
Systemy zalewowych stołów przesuwnych i stałych
System nawadniania
Systemy ogrzewania w obiektach cieplarnianych
Centra ogrodnicze

W 2000 roku nasze wyroby zostały zarejestrowane w bazie danych Przemysłowego Instytutu Maszyn Rolniczych w Poznaniu oraz w Banku Danych o maszynach i urządzeniach dla rolnictwa i gospodarki leśnej pod nazwą "System sterowania procesem technologicznym upraw szklarniowych AGRO-SUR". Zarejestrowane produkty obejmują system zasłon cieniująco-termoizolacyjnych i zaciemniających, sterowniki klimatu, stoły zalewowe oraz urządzenia do asymilacji roślin.

Misja

Naszą misją jest minimalizacja zużycia energii, skutkująca redukcją emisji CO2 do środowiska naturalnego, poprzez produkcję, udoskonalanie oraz dystrybucję najnowocześniejszych technologii do produkcji ogrodniczej i rolniczej.

Opracowaliśmy własne konstrukcje cieplarni oraz oprogramowanie do optymalizacji produkcji ogrodniczej przy minimalnym zużyciu energii.

Stawiamy na wysoce izolacyjną powłokę pneumatyczną z podwójnej folii przedzielonej poduszką powietrzną, a także na systemy rekuperacji energii cieplnej oraz odnawialne źródła energii. Osiągnęliśmy mistrzostwo w wykorzystaniu systemów zasłon termoizolacyjnych i cieniujących, wspierających gospodarkę energetyczną w cieplarniach pokrytych folią i w szklarniach.

Bliska nam jest technologia doświetlenia upraw lampami z oszczędnymi źródłami światła – takimi, jak specjalne świetlówki SparTube lub lampy LEDowe.

Promujemy jakość i długoterminowe oszczędności poprzez bezawaryjną pracę naszych systemów i minimalne koszty konserwacyjne i serwisowe.

Wdrożyliśmy wykorzystanie ergonomii koncepcyjnej do projektowania stołów do produkcji ogrodniczej, skupiając się na lepszym wykorzystaniu tych narzędzi przez ogrodników w celu zwiększenia produkcji przy mniejszym nakładzie energii.

Jesteśmy także członkiem programu pozytywna energia.

Certyfikaty

Oferowana jakość znajduje odzwierciedlenie nie tylko w zadowoleniu Klientów, ale również w licznych wyróżnieniach i certyfikatach, przyznawanych w ciągu całego okresu działalności.

Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu rynku, wystąpiliśmy o przyznanie, a w 2002 roku otrzymaliśmy Certyfikat Zarządzania Jakością ISO 9001-2000. Certyfikat ten stanowi najlepsze potwierdzenie wprowadzenia do systemu zarządzania optymalnej polityki jakości oraz pozwala skutecznie konkurować na rynkach Unii Europejskiej. Stanowi on, po kolejnych weryfikacjach audytowych, stały punkt odniesienia i doskonalenia jakościowego zarówno w zakresie wykonywanych usług, jak i produkowanych wyrobów.

GRUPA MEDIA PARTNER przyznała nam godło EUROPEJSKI STANDARD 2007. To kolejne potwierdzenie najwyższej jakości naszych produktów oraz zgodności działań firmy z wszystkimi, unijnymi wymogami i standardami. W swoim dorobku posiadamy również liczne wyróżnienia branżowe, przyznawane podczas imprez krajowych i zagranicznych.

Dysponujemy Świadectwem Ochronnym, wydanym przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, dotyczącym prawa ochronnego na znak towarowy.

Projekty unijne

1. Projekt "Misja gospodarcza firmy AGRO-SUR Wojciech Surowiec na Międzynarodowych Targach Ogrodnictwa Corti Fair 2011 w Amsterdamie”
2. Projekt "Udział jako wystawca w Międzynarodowych Targach Zielonych Świat w Brnie w Czechach"
3. Projekt „Zakup urządzeń do montażu konstrukcji dla ogrodnictwa szklarniowego, prowadzący do wzrostu konkurencyjności firmy AGROSUR Wojciech Surowiec (42-582 Rogoźnik; Kościuszki 231) i poprawy warunków pracy”
4. Projekt „Innowacje w procesie produkcyjno-montażowym prowadzące do poprawy konkurencyjności międzynarodowej firmy AGRO-SUR”