Referencje

Myślisz o współpracy z Agro-sur?

Zobacz, jak oceniają nas nasi Klienci.

HODOWLA ROŚLIN SMOLICE
ZADANIE: Przebudowa z rozbudową budynku suszarni
Agro-Sur posiada pełne przygotowanie techniczne do wykonania robót, tak w zakresie usprzętowienia jak i kadry technicznej. Zakres powierzonych prac wykonano zgodnie ze sztuką budowlaną i w pełni profesjonalnie. Dlatego polecamy Agro-Sur jako wiarygodnego
Dr Karol Marciniak, Prezes Zarządu
W ramach pracy wykonano m.in.: wykonanie fundamentów budynku suszarni oraz jej budowę, wykonanie kanalizacji deszczowej, wykonanie konstrukcji stalowej dachu podestów oraz sit, wykonanie przyłącza paliwa gazowego oraz olejowego, zabudowę nagrzewnic spalinowych oraz wentylatorów suszących, wykonanie instalacji elektrycznych i wykonanie automatyki.
Top Farms Głubczyce Sp. z o.o.
ZADANIE: Przechowalnia Ziemniaków-Chłodnia
Roboty zostały wykonane w sposób należyty, zgodnie z umową, projektem, przepisami Prawa Budowlanego, warunkami technicznym, Polskimi Normami oraz zasadami sztuki budowlanej i prawidłowego i prawidłowo ukończone.
Piotr Strychaniecki, Dyrektor Działu Inwestycji
W ramach zadania wykonano: Przebudowę budynku magazynowego o konstrukcji stalowej na przechowalnie ziemniaków w ramach której wykonano izolowane posadzki ściany oraz bramy, ściany oporowe, kanały napowietrzające, wewnętrzną instalacje elektryczną oraz chłodniczą.

Dane techniczne budynku:
Pu=640,00 m2
K=3 200 m3
M=2000t - możliwości magazynowe
Nadleśnictwo Dobrzejowice
ZADANIE: Rozbudowa Szkółki Leśnej Bielawy, polegająca na budowie dwóch tuneli foliowych, trzech kwater polowych, szczególnego zbiornika wody deszczowej i technologicznej, zbiorników gazu płynnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą
Firma Agro-Sur wykonała prace związane z realizacją inwestycji sprawnie i profesjonalnie. Zastosowane materiały charakteryzowały się wysoką jakości, a pracownicy firmy wykazali się dużą wiedzą i doświadczeniem zawodowym. Możemy polecić firmę Agro-Sur jako
Roboty drogowe, kanalizacja deszczowa, sieci elektryczne, instalacja nawadniania wraz z zagospodarowaniem wód odpadowych.
Dwa dwunawowe tunele o pow. 5.376 m2 z wyposażeniem.
Zbiornik gazu płynnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
Ziemny szczelny zbiornik wody deszczowej i technologicznej.
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
ZADANIE: Budowa Ośrodka Zaawansowanych Technologii Produkcji Ogrodniczej, wchodzącej w skład planowanego przedsięwzięcia priorytetowego pn. Regionalne Centrum Innowacyjnych Technologii Produkcji, Przetwórstwa i Bezpieczeństwa Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego
Roboty budowlane zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Firma wykazała się zaangażowaniem i solidnością w realizacji zlecenia. Odpowiedzialność, z jaką firma realizuje powierzone jej zadania sprawiły, iż możemy polec
mgr inż. architekt Anna Wawrzyniak-Olszak, Inżynier Rezydent
Inwestycja obejmowała dostawę oraz montaż kompletnej szklarni o powierzchni 1.560 m2 wraz z fundamentami oraz wykonaniem:
-posadzek,
-instalacji zasłon cieniująco-termoizolacyjnych i zaciemniających,
-instalacji wodno-kanalizacyjnej podposadzkowej,
-przyłącza wodno-kanalizacyjnym,
-zbiornik na deszczówkę,
-montaż i dostawa kotłów grzewczych wraz z instalacją gazową i technologią kotłowni,
-instalacja centralnego ogrzewania,
-instalacja klimatyzacyjna i wentylacyjna,
-instalacja elektryczna wraz z podłączeniem do sieci głównej,
-instalacja odgromowa,
-zasilania rezerwowego,
-komputer do sterowania klimatem,
-sieć LAN, system KD, system RCP, system monitoringu CCTV,
-lampy doświetlające,
-stoły zalewowe,
-samojezdne podnośniki nożycowe,
-sulfuratory,
-rynny uprawowe,
-instalację ferdygacji,
-instalacja odzysku CO2 z kotłów gazowych wraz z system dystrybucji,
-instalacja zamgławiania,
-drogi, parkingi,
-roboty budowlane polegające na remoncie budynku kotłowni oraz rozbiórka starej szklarni,
-dostawa mebli laboratoryjnych w tym stanowiska myjące i dygestorium.

Ponadto, w jednej z naw szklarni umieszczono obiekt kontenerowy, w którym zlokalizowano laboratorium, filtron oraz komorę szczepień.

Umowa obejmowała także wykonanie pełnej dokumentacji projektowej.
Ūkininkas Audrius Juška
ZADANIE: Szklarnia produkcyjna o powierzchni 60.000 m2 wraz z wyposażeniem
Prace zostały wykonane należycie zgodnie z dokumentacją projektową, przepisami prawa budowlanego oraz zgodnie ze sztuką budowlaną. Obiekt otrzymał pozwolenie na użytkowanie.
Audrius Juška
W skład wyposażenia szklarni o powierzchni 60.000 m2 wchodziło wykonanie:
-instalacji centralnego ogrzewania
-kurtyn cieniująco-termoizolacyjnych
-instalacji elektrycznej
-rynien uprawowych
-instalacji kanalizacyjnej
-nawadniania oraz nawożenia wraz z mikserami nawozowymi
-systemu sterowania warunkami klimatycznymi
Hodowla Roślin Strzelce Sp. z o.o. Grupa IHAR
ZADANIE: Wykonanie szklarni badawczej wraz z łącznikiem w oddziale Borowo
Prace obejmowały budowę szklarni o powierzchni 682,54 m2 wraz z wyposażeniem. Roboty budowlane zostały wykonane sprawnie i profesjonalnie oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
Wojciech Błaszczak, Prezes Zarządu
Całość budowy obejmowała:
-wykonanie fundamentów
-wykonanie konstrukcji stalowej
-wykonanie obudowy aluminiowej z wypełnieniem szklanym oraz systemu wietrzenia wraz z podziałem na bloki klimatyczne
-wykonanie instalacji centralnego ogrzewania
-wykonanie systemu zasłon cieniująco-termoizolacyjnych
-wykonanie posadzki
-dostawa i montaż stołów produkcyjnych i uprawowych stołów zalewowych
-wykonanie systemu nawadniania
-wykonanie systemu doświetlania
-wykonanie systemy klimatyzacji
-wykonanie instalacji elektrycznej
-wykonanie systemu sterowania i automatyki
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
ZADANIE: Remont szklarni Holenderki
Niniejszym poświadczam, iż firma Agro-Sur wykonała na zlecenie Uniwersytetu Jagiellońskiego remont szklarni „Holenderki” z przebudową warstw posadzki oraz fragmentów ścian zewnętrznych wraz z instalacjami: wod-kan, c.o., wentylacja m
mgr Ewa Pędracka-Kwaskowska, Kanclerz UJ
IDS-BUD S.A.
ZADANIE: Przebudowa Oczyszczalni Ścieków w Olkuszu
IDS-BUD S.A. z siedzibą w Warszawie 00-844, ul. Grzybowska 87 poświadcza, że firma Agro-Sur zrealizowała na nasze zlecenie roboty obejmujące kompleksowe wykonanie obudowy aluminiowej z wypełnieniem szklanym suszarni osadów oraz wykonała projekt
Paweł Grünberg, Członek Zarządu, Dyrektor Pionu Inżynieryjnego
W ramach realizacji firma Agro-Sur wykonała niżej wymienione prace:
-obudowa ściany bocznej i dachu elementami aluminiowymi i panelami szklanymi
-obudowa dachu elementami aluminiowymi i panelami szklanymi
-obudowa ściany bocznej elementami aluminiowymi i panelami szklanymi
-wykonanie ścian szczytowych stolarki drzwiowej wietrzeń szczytowych i obróbek blacharskich
-wykonanie podciśnieniowego odwodnienia dachu suszarni osadów.
Polska Akademia Nauk. Ogród Botaniczny - Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie
ZADANIE: Modernizacja szklarni do aklimatyzacji sadzonek ex-vitro
Uprzejmie informuję, że firma Agro-Sur wykonała w roku 2012 w Polskiej Akademii Nauk Ogród Botaniczny – Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie modernizację szklarni do aklimatyzacji sadzonek ex-vitro.
Dr Wiesław Podyma, Pełnomocnik Dyrektora ds. Współpracy
Wszystkie prace związane z realizacją zamówienia zostały wykonane przez pracowników firmy z należytą starannością i w sposób zasługujący na bardzo wysoką ocenę wykonanej usługi.
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
ZADANIE: Przebudowa dwóch szklarni służących celom dydaktyczno-naukowym przy ul. Heweliusza 22 dla Katedry Ogrodnictwa Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.
Pracownicy firmy dysponują dużą wiedzą i doświadczeniem zawodowym, dzięki czemu prace zostały wykonane sprawnie i profesjonalnie. Firma wykazała się zaangażowaniem i solidnością w realizacji zlecenia.
mgr inż. Janusz Ossowski, Inspektor Nadzoru
Odpowiedzialność z jaką firma realizuje powierzone jej zadania sprawiły, iż możemy polecić ją jako godnego zaufania Wykonawcę.

Zlecenie obejmowało kompletną szklarnię o powierzchni 521 m2 wraz z łącznikiem,

-fundamenty,
-posadzkę,
-urządzenie otwierania okien,
-przesłony termiczne,
-stoły przesuwne i zagony,
-siatki ochronne przeciw owadom,
-instalację wodociągową i nawodnieniową
-kanalizacji deszczowej
-kanalizacji sanitarnej
-zamgławianie wysokosciśnieniowego
-centralne ogrzewanie,

Instalację elektryczną i automatykę.
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy
Wydział Rolniczy
Katedra Roślin Ozdobnych i Warzywnych
ZADANIE: Projekt, budowa i wyposażenie szklarni doświadczalnej dla wydziału rolniczego przy ulicy Bernardyńskiej 6/8 w Bydgoszczy
Inwestycja została wykonana bardzo profesjonalnie, pracownicy wykazali się dużym doświadczeniem i wiedzą. Firma dołożyła wszelkich starań, aby prace przebiegały sprawnie i zgodnie z ustaleniami.
prof. Dr hab. Małgorzata Zalewska, kierownik Katedry Roślin Ozdobnych i Warzywnych
Po oddaniu inwestycji do użytkowania pracownicy Firmy nadal służą profesjonalną pomocą w zakresie obsługi urządzeń technicznych. Uważamy, iż firma Agro-Sur to godny polecenia partner biznesowy.

Zakres prac:
-komplenty projekt
-budowę szklarni o powierzchni 420 m2, podzieloną na 4 niezależne sekcje umożliwiające izolację i zapewnienie odrębnych klimatów w poszczególnych sekcjach, wraz z dostawą konstrukcji i szkła oraz postawienie fundamentów
-kompletny system nawodnieniowy wraz z dozownikiem nawozowym
-urządzeń zasłon cieniująco-termoizolacyjnych
-komputer klimatyczny MAXICLIM
-instalacja elektryczna wraz z lampami doświetlającymi
-posadzka betonowa
-kompletny system centralnego ogrzewania
-stoły uprawowe o powierzchni łącznej 230,40 m2
-kompletny montaż wyposażenia wraz z rozruchem i przeszkoleniem personelu.
Skanska
ZADANIE: Konstrukcja stalowa i obudowę Szklarni-Storczykarni wraz z wyposażeniem
Inwestycja została wykonana sprawnie i profesjonalnie, z zachowaniem wszelkich ustaleń i terminów umowy. Wszystkie zastosowane materiały charakteryzowały się bardzo dobrą jakością.
Piotr Kozłowicz, Dyrektor Kontraktów
Pracownicy Agro-Sur biorący udział w realizacji inwestycji udowodnili, iż dysponują dużą wiedzą i doświadczeniem zawodowym. Firma wykazała się zaangażowaniem i solidnością w realizacji zlecenia, dlatego z całą odpowiedzialnością polecam ją jako godnego zaufania wykonawcę.

Zlecenie obejmowało dostawę i budowę szklarni typu szerokonawowego wraz z:
-oszkleniem
-systemem otwierania okien
-rynnami dachowymi
-rurami spustowymi
-zasłonami cieniująco-termoizolacyjnymi
-i komputerem Master wraz z instalacją
Szkółka Drzew i Krzewów Ozdobnych
ZADANIE: Blok foliowy o powierzchni 4.915,20 m2 wraz z komputerem klimatu i oświetleniem placu załadunkowego
Roboty budowlane zostały wykonane profesjonalnie oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Materiały charakteryzowały się wysoką jakością, a pracownicy firmy wykazali się doświadczeniem zawodowym i solidnością.
Bronisław Szmit, właściciel
Zahradnictvi Miroslav Nedelnik
ZADANIE: Dostawa i montaż tunelu i bloku foliowego z wyposażeniem
Zlecenie było zrealizowane v terminie, zgodnie z ofertą i umową. Jakość prowadzonych prac i dostarczonych materiałów pozwala nam polecić firmę Agro-Sur jako niezawodnego partnera biznesowego.
Miroslav Nedelnik
-blok foliowy o powierzchni 2606 m2
-tunel foliowy o powierzchni 696 m2
-system zasłon
-system ogrzewania
-oświetlenie
-komputer klimatyczny i automatyka
Ogrodnictwo Flor-Jan
ZADANIE: Budowa bloku foliowego o powierzchni 6.144 m2 z pak halą, instalacją elektryczną, bramą segmentową i ścianą działową oraz zasłony zaciemniające o powierzchni 6.105 m2 w bloku”
Profesjonalna obsługa podczas procesu budowy oraz zapewnienie wysokiej klasy wyposażenia obiektu stawia realizację tej inwestycji na bardzo wysokim poziomie.
Jan Kłak
Prace były prowadzone w sposób profesjonalny,  a dzięki rzetelności pracowników firmy Agro-Sur zostały wykonane sprawnie i solidnie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Materiały charakteryzowały się wysoką jakością, a pracownicy firmy wykazali się doświadczeniem zawodowym i fachowym podejściem. Polecamy firmę Agro-Sur jako dobrego wykonawcę.
Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Jarocin
ZADANIE: Budowa tunelu foliowego w Nadleśnictwie Jarocin
Roboty budowlane zostały wykonane sprawnie i profesjonalnie oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Materiały charakteryzowały się wysoką jakością, a pracownicy firmy wykazali się doświadczeniem zawodowym i solidnością.
Anna Andrzejewska, Zastępca nadleśniczego
-budowa tunelu o powierzchni 3.120 m2
-roboty ziemne
-instalację elektryczną
-wodociągową
-nawadniającą
-ramiona zraszające
-wentylatory recyrkulacyjne
-nagrzewnice gazowe
Dyrekcja rozbudowy Miasta Gdańsk
ZADANIE: Budowa tuneli foliowych do celów dydaktycznych w Gdańsku Oliwie
Wszystkie roboty budowlane zostały wykonane w sposób należyty z należytą starannością, zgodnie ze sztuką budowlaną i obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi. Współpraca przebiegała bezkonfliktowo oraz z zachowaniem ustalonych terminów.
Włodzimierz Bartosiewicz, Dyrektor
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie, Instytut Zarządzania i Inżynierii Rolnej
ZADANIE: Lubuski Ośrodek Innowacji i Wdrożeń Agrotechnicznych (LOLiWA) w Kalsku – Szkółka Roślin Ozdobnych i Ogród Winny
Firma Agro-Sur wykonała prace związane z realizacją inwestycji sprawnie i profesjonalnie. Zastosowane materiały charakteryzowały się wysoką jakością, a pracownicy firmy wykazali się dużą wiedzą i doświadczeniem zawodowym.
dr inż. Szymon Powałowski, Kierownik Projektu
Firma wykazała się zaagażowaniem i solidnością w realizacji zlecenia, podchodząc przychylnie do wszelkich postulatów zamawiającego. Odpowiedzialność, z jaką firma Agro-Sur realizuje powierzone jej zadania sprawia, iż możemy polecić ją jako godnego zaufania wykonawcę.