Operačný program Inteligentný rozvoj (PIOR)

Spoločnosť využila grant na pracovný kapitál v rámci operačného programu Inteligentný rozvoj (POIR) vo výške 239 723,31 PLN. , výška spolufinancovania 239 723,31 PLN. Účinok projektu: DOTÁCIA NA OTOČNÝ KAPITÁL PRE AGRO-SUR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA je podpora podnikateľa pri zabezpečovaní finančnej likvidity a podpore prebiehajúcich operácií v súvislosti s finančnými ťažkosťami, ktoré sa u podnikateľa vyskytli v dôsledku Epidémia ochorenia covid19. Finančná pomoc poskytnutá v rámci programu č. SA.57015 (2020 / N). Účelom projektu je udržať finančnú likviditu a vykonávať ďalšie aktivity spoločnosti.