10 sposobów na zmniejszenie rachunków w cieplarniach

Publikovaný: 27 októbra 2021

Oto 10 sposobów na zwiększenie oszczędności energii i zmniejszenie rachunków za prąd i paliwa.

1. Zainstaluj zasłony termoizolacyjne

Są stosunkowo łatwe w instalacji, szczególnie w nowszych szklarniach, które mają wystarczająco dużo miejsca na zasłony między kratownicami rynien. Prawidłowo zainstalowany system kurtyn może zaoszczędzić znaczną ilość energii. Przy obecnych cenach paliwa, systemy te będą zwracać się w krótkim okresie czasu (zazwyczaj 2-3 lata). Dodatkową zaletą jest to, że system kurtyn może być również stosowany jako urządzenia zacieniające w okresach dni z wysokim promieniowaniem słonecznym. Dla jeszcze większej oszczędności energii można montować dwie, a nawet trzy kurtyny jedna nad drugą. Jedna z nich może być wykorzystywana tylko dla maksymalnej oszczędności energii, a druga do cieniowania. Trzecia może być zasłoną pośrednią. Potencjalnym problemem z próbą uszczelnienia cieplarni w celu maksymalnej oszczędności energii jest wilgotność względna, która może zwiększyć się, ponieważ wymiana powietrza w szklarni znacznie się zmniejsza. Dlatego plantatorzy powinni zwrócić uwagę w swojej strategii na kontrolę wilgotności i dokonać zmian w stosownych przypadkach. Ponadto producenci powinni być ostrożni w przypadku otwierania kurtyny energetycznej wcześnie rano. W tym czasie powietrze powyżej kurtyny jest jeszcze zimne i może powodować problemy, gdy spada na uprawy (zimne powietrze jest cięższe lub gęstsze niż ciepłe). Dlatego plantatorzy co do zasady powinni otwierać zasłony małymi krokami rano, aby umożliwić ogrzanie się masom powietrza nad kurtyną.

2. Uszczelnij wszystkie możliwe ubytki ciepła

Zwłaszcza wokół drzwi. Nie należy zapominać o otworach, które powstają okresowo, jak np. wentylatory, które są wyłączone lub okna wentylacyjne, które pozostają zamknięte w okresie zimowym. W przypadku żaluzji wentylatorów lub otworów wentylacyjnych nie jest rzadkością, że części są wygięte lub wypaczone. Dlatego ważne jest, aby upewnić się, że układy te zamykają się prawidłowo i są szczelne.

3. Dostarczaj ciepło tylko tam, gdzie jest ono pożądane

Czyli stosuj systemy grzewcze stołowe i podłogowe, które dostarczają ciepło blisko miejsca, w którym rośliny są uprawiane. Wielu producentów, którzy używają stołów lub podłogowych systemów grzewczych, donosi, że są one w stanie z powodzeniem rozwijać uprawę, utrzymując niższą temperaturę powietrza (w wyniku oszczędności energii). Jednakże praktyka ta powinna być starannie stosowana, ponieważ niższe temperatury na ogół ograniczają wzrost roślin i wskaźniki rozwoju. Montaż wentylatorów cyrkulacyjnych wewnątrz szklarni pomoże zapewnić jednolite temperatury w całym obszarze uprawy. Można rozważyć także zastosowanie ogrzewania nawiewnego.

4. Zainstaluj ogrzewanie energooszczędne o dużej efektywności

Z reguły jest ono droższe w zakupie, ale wiąże się z niższymi kosztami eksploatacji, dzięki mniejszemu zużyciu paliwa. Ponadto spróbuj użyć tzw. oddzielonych jednostek spalania, wykorzystujących powietrze z zewnątrz do procesu spalania i zwracających to powietrze na zewnątrz bez nawiązywania kontaktu z powietrzem wewnątrz szklarni. Oddzielone jednostki spalania powodują, że gazy spalinowe nie zanieczyszczają powietrza wewnątrz cieplarni (niektóre produkty uboczne, np. etylen, mogą powodować stres roślin). Rozsądnym krokiem jest zainstalowanie podwójnych systemów paliwowych, które umożliwiają przełączanie źródeł paliwa na wypadek, gdy jedno z paliw staje się bardziej kosztowne lub trudnodostępne.

5. Regularnie dokonuj kalibracji czujników temperatury

Każdy system kontroli środowiska cieplarni działa na podstawie odczytów temperatury. Jeśli czujnik dostarcza błędnych pomiarów, system kontroli nie będzie w stanie zapewnić zamierzonych warunków. Poza potencjalnie zwiększonym zużyciem energii, pogorszeniu może ulec wzrost roślin. Niektórzy producenci decydują się obniżyć swoje nastawy temperatury w celu oszczędzania energii. Należy jednak być ostrożnym, ponieważ niższe temperatury zmniejszają tempo wzrostu roślin, a także zwiększają ryzyko ataku owadów i chorób, gdy rośliny są uprawiane w warunkach suboptymalnych.

6. Wykonaj izolację obwodową fundamentów

Np. przy pomocy 50 cm płyty styropianowej, zainstalowanej pionowo wokół całego obwodu. Zmniejszy to straty ciepła w podłodze cieplarni bezpośrednio do ziemi otaczającej szklarni.

7. Użyj systemu podwójnego przeszklenia lub podwójnej warstwy pneumatycznej folii

W typowym sezonie grzewczym podwójne szkło lub folia zmniejszają straty ciepła o około 50% w porównaniu do pojedynczej warstwy materiału. Jednakże większość szklarni to obiekty zbudowane z jednej warstwy szkła. W tych przypadkach rekomendowane jest instalowania kurtyn termoizolacyjnych, które mogą znacznie zmniejszyć koszty ogrzewania.

8. Zainstaluj ekrany wiatrochronne w obszarach o dużej prędkości wiatru

Dotyczy to zwłaszcza sezonu grzewczego. Zaleca się zainstalowanie ekranów wiatrochronnych (drzewa i krzewy) wokół całej szklarni lub co najmniej po stronie nawietrznej dominującego wiatru. Jednak te pasy wiatrochronne nie powinno zmniejszyć ilości światła wpadającego do szklarni (zwłaszcza w zimie) i powinny być tak skonstruowane, aby zaspy nie gromadziły się przed szklarnią.

9. Użyj najtańszego paliwa

Nie zawsze jest łatwo określić, które paliwo jest tym najtańszym (ceny zależą od wielu różnych czynników). Jak wspomniano wcześniej, podwójne lub nawet potrójne układy paliwowe pozwalają na przełączanie paliw w zależności od dostępności i ceny. Elastyczność ta ma wysoki potencjał i przynosi znaczące oszczędności. Jest to tzw. dywersyfikacja dostawców. Pierwsza instalacja będzie jednak nieco droższa. Producenci wykorzystujący gaz ziemny mogą w wielu przypadkach negocjować opłaty za korzystanie przy zawieraniu umowy. Niektórzy producenci wykorzystujący paliwo ciekłe mogą zainwestować w magazyny paliwa, co często pozwala kupować paliwo, gdy ceny są niskie (np. poza sezonem grzewczym).

10.  Wykorzystaj alternatywne źródła energii

To dobry pomysł, aby zbadać alternatywne źródła energii (biomasa, wiatr, woda, słońce, itp.). Finansowe programy motywacyjne pomagają w kosztach instalacji. Najnowsze osiągnięcia technologiczne w niektórych przypadkach doprowadziły do znacznej poprawy wydajności konwersji i mogą być atrakcyjną alternatywą dla lokalnych przedsiębiorstw energetycznych. Użycie własnych generatorów, w tym jednostek kogeneracyjnych, może zwiększyć ogólną wydajność przetwarzania źródła użytego paliwa. W niektórych obszarach można sprzedać nadmiar energii z powrotem do lokalnych odbiorców, co generuje dodatkowe wpływy.