Ako môžete znížiť náklady na vykurovanie?

Publikovaný: 30 októbra 2021

Medzi najdôležitejšie riešenia patria:​​​​​

  • zvýšenie izolácie priečok (základ, prekrytie budovy vrátane tzv. skla s nízkym vyžarovaním tepla);
  • inštalácia viacokruhových vykurovacích systémov (nezávislé vykurovanie hornej a bočnej časti budovy, ako aj koreňovej zóny a okolia rastlín);
  • náležitá ochrana zariadenia pred prenikaním vetra;
  • inštalácia tepelnoizolačných závesov (na stenách a v hornej časti budovy);
  • energeticky úsporné (kvapkové) zavlažovacie systémy pre rastliny.

Na výšku nákladov má vplyv aj použitie takého vykurovacieho systému, ktorý umožňuje čo najlepšie využitie chemickej energie paliva (vysokoúčinné kotly, zásobovanie objektu teplou vodou predizolovaným potrubím, inštalácia prídavných výmenníkov tepla pri výstup do komína, kondenzátory, vhodné riešenia v automatizácii skleníkov, vyrovnávacie nádrže inštalované vo vykurovacích systémoch).

Úryvok z článku Aleksandry Jóźwickej s názvom „Ako racionálne hospodáriť s energiou?“, Časopis „Owoc Warzywaelki“ č. 8/2012, dátum vydania: 1. 8. 2012.