25 m širokoloďový tunel

Publikovaný: 8 júna 2018

Najnovšou stavbou Agro-Sur je fóliový tunel so šírkou 25 m. Cibuľovitý tunel je konštrukcia vyrobená zo zváraných oceľových priehradových väzníkov. Konštrukcia zariadenia je plne chránená pred škodlivými korozívnymi podmienkami. Toto inovatívne zariadenie, plne vyhovujúce požiadavkám normy PN-EN ISO 1090, potvrdené značkou kvality CE, vybudovala naša spoločnosť na žiadosť litovského lesného inšpektorátu pre pestovanie sadeníc. Systém dvojitého horného vetrania a dvojitej čerpacej fólie umožňujú optimálne klimatické podmienky pre pestovanie rastlín. Štruktúra zariadenia bola navrhnutá a vyrobená od základov v našej spoločnosti. Zariadenie má vďaka svojim vnútorným priestorom obrovské logistické a výrobné možnosti.