Experimentálny skleník pre Univerzitu Warmia a Mazury v Olsztyne

Publikovaný: 1 júna 2011

V roku 2011 spoločnosť AGRO-SUR zrealizovala rekonštrukciu experimentálnej záhrady Varmijsko-mazurskej univerzity v Olsztyne v rámci výmeny ústredného kúrenia. spolu s jeho úpravou na využitie tepla z MPEC, prestavbou miestností v prednej časti skleníka na počítačovú učebňu, vzdelávaciu miestnosť a plynovú kotolňu.

Ďalšie diela:

  • konštrukcia zastrešenia, toalety a systému odvádzania dažďovej vody zo strechy skleníka;
  • zasklenie vonkajších stien - dodatočná vrstva skla (dvojité zasklenie);
  • zasklenie strechy skleníka;
  • výmena napätia a tkaniny, ktorá chráni pred slnkom;
  • oprava mechanických zariadení na automatické ovládanie strešnej konštrukcie.