Záhradné centrum Świdnik

Publikovaný: 24 augusta 2018

V Świdniku bolo vybudované moderné záhradné centrum z pozinkovanej oceľovej konštrukcie z kvalitnej antikoróznej ocele, navyše nosné prvky sú pokryté protipožiarnym náterom. Všetka výroba a montáž prebiehali v súlade s poľskými stavebnými normami, čo umožňuje bezpečné používanie objektu po celý rok. Na želanie zákazníka bolo centrum prispôsobené existujúcej infraštruktúre, teda fóliovníkom, v ktorých pokračovala rastlinná výroba aj pri montáži. Splnili sme aj farebné a vizuálne požiadavky striktne definované klientom. Objekt je pokrytý špeciálnym reflexným sklom Stopsol, ktoré ovplyvňuje aktivitu slnečného žiarenia vo vnútri objektu a dáva úžasný vizuálny efekt.