Fóliový blok 576 m2 v Łasku pri Lodži

Publikovaný: 5 júna 2018

V meste Łask vyrobila firma Agro-Sur fóliový blok pre škôlkarskú výrobu o ploche 576 m2, pokrytý dvojitou čerpanou fóliou. Zariadenie pozostáva z dvoch uličiek, 9,6 m širokých a 30 m dlhých. Celková výška je 7,23 m. Blok je vybavený systémom tieniacej a tepelnoizolačnej

clony Bonar TF a klimapočítačom s meteostanicou, ktorá ovláda tieto prvky: • horný prieduch v systéme záveterný / náveterný • tieniaca a tepelnoizolačná clona, ​​• kúrenie (zapnutie / vypnutie ), • čerpanie fólie, • ventilátory, • cyklický program. Dodatočne firma Agro-Sur vyrobila tieniaci box na uskladnenie kríkov, ktorého parametre umožňujú 12 sezón spoľahlivej prevádzky. Blok vybavenia aj tienidlo je možné použiť pre kvetinárstvo aj záhradníctvo, čo farmám poskytuje veľkú flexibilitu pri meniacich sa ekonomických podmienkach.